Από 273 μεγάλες επιχειρήσεις οι μισές ελληνικές εξαγωγές

Από 273 μεγάλες επιχειρήσεις οι μισές ελληνικές εξαγωγές

Οι αποκλειστικά εξαγωγικές επιχειρήσεις ανήλθαν το 2015 σε 17.732 έναντι 17.538 το 2014


Από μικρό αριθμό επιχειρήσεων προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη δυναμική η καθεμία στον τομέα της.


Το γεγονός αποδεικνύει ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν υψηλές και σταθερές εξαγωγικές επιδόσεις.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όπως καταγράφει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών το έτος 2015 ανήκει σε 273 μεγάλες επιχειρήσεις, με 250 εργαζομένους και άνω, οι οποίες αποτελούν μόλις το 1,5% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας.


Οι αποκλειστικά εξαγωγικές επιχειρήσεις ανήλθαν το 2015 σε 17.732 έναντι 17.538 το 2014, καταγράφοντας μικρή αύξηση της τάξης του 1,1%. Η αξία των εξαγωγών το 2015 ανήλθε σε 25,23 δισ. ευρώ.


Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολούμενους, οι οποίες αποτελούν το 85,6% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 28% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή, 7,09 δισ. ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 έως 249 απασχολούμενους, οι οποίες αποτελούν το 6,2% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 21,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 5,48 δισ. ευρώ κα οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 250 απασχολούμενων, οι οποίες αποτελούν το 1,5%, πραγματοποίησαν το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 12,64 δισ. ευρώ.


Τις μεγαλύτερες σε αξία εξαγωγές κάνουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της ενέργειας και σε εξορυκτικές δραστηριότητες, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούν την πλειονότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων.