Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 125 διορισμούς σε νοσοκομεία

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 125 διορισμούς σε νοσοκομεία
Εκδόθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για κάλυψη με σειρά προτεραιότητας 125 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Οι πίνακες των διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στη «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Πρόκειται για θέσεις φαρμακοποιών, νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων με οικονομικές σπουδές, ακτινοφυσικών και βιολόγων-βιοχημικών.