Εκλέγεται σήμερα νέο δ.σ. στο MEGA

Εκλέγεται σήμερα νέο δ.σ. στο MEGA

Χθες ανακοινώθηκε και επίσημα η είσοδος στο μετοχικό σχήμα του καναλιού, της εταιρείας ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Α.Ε.


Σήμερα είναι προγραμματισμένη η γενική συνέλευση των μετόχων στην ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., στην οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν τόσο οι παραιτήσεις των Παναγιώτη και Σταύρου Ψυχάρη, Γιώργου και Φώτη Μπόμπολα, όσο και η εκλογή των νέων μελών που θα απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.


Σημειώνεται ότι χθες ανακοινώθηκε και επίσημα η είσοδος στο μετοχικό σχήμα του καναλιού, της εταιρείας ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Α.Ε. του Βαγγέλη Μαρινάκη, με ποσοστό 22,11%.


Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση:


Τίθενται προς επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση οι μεταβολές που επήλθαν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από το χρόνο συνεδριάσεως της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως, την 7.4.2016, μέχρι και το χρόνο συνεδριάσεως της προκείμενης και ειδικότερα
α) η περιελθούσα στο Δ.Σ. την 28.4.2017 παραίτηση του μέλους Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Ψυχάρη
β) η υποβληθείσα στο Δ.Σ. την 28.4.2017 παραίτηση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Σταύρου Ψυχάρη,
γ) η υποβληθείσα στο Δ.Σ. της 13.7.2017 παραίτηση του μέλους Δ.Σ. κ. Γεωργίου Μπόμπολα και
δ) η υποβληθείσα στο Δ.Σ. της 13.7.2017 παραίτηση του μέλους Δ.Σ. κ. Φωτίου Μπόμπολα.
Πληροφόρηση επί του δευτέρου θέματος ημερησίας διατάξεως
«Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.»


Καλείται η Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο και να
ορίσει
α) τα ανεξάρτητα μέλη αυτού και
β) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 37 Ν.3693/2008