Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα που έχετε στην υγεία ως πολίτης

Με τίτλο «Δικαίωμα στην Υγεία» και στόχο την δημιουργία ενός «οδικού χάρτη» με τα δικαιώματα των ασθενών στη χώρα μας, ιδιωτική πρωτοβουλία και επιστημονικοί φορείς συμπράττουν και επιχειρούν να κάνουν ένα ακόμα βήμα μπροστά για την πληροφόρηση των ασθενών.

Η εκστρατεία υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας και έναν διαδικτυακό κόμβο (www.dikaiomastinygeia.gr), όπου οι ασθενείς μπορούν να βρουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις τους, ώστε να αποφεύγουν τυχόν δυσκολίες πρόσβασης στις διάφορες δομές του συστήματος, αρθρογραφία και συνεντεύξεις.

Στόχος είναι η ενημέρωση των ασθενών γύρω από τα δικαιώματά τους και η παροχή πληροφόρησης γύρω από τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τα σύστημα υγείας.

Όπως εξηγεί ο Γρηγόρης Κουράκλης, πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών, με τη συνεργασία της οποίας εκπονείται η καμπάνια, «η ανάγκη κάθε ασθενή για πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι επιτακτική, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Μπορεί το κόστος των υπηρεσιών υγείας, με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και νέων κοστοβόρων θεραπειών, να απειλεί τις εύθραυστες οικονομίες των κρατών, το γεγονός όμως αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμα του κάθε ασθενή για πρόσβαση στο σύστημα υγείας και προς αυτή τη κατεύθυνση η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματά του στην υγεία».

Με τη σειρά του ο Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών, προσθέτει ότι «στο σημερινό περιβάλλον, η άσκηση της Ιατρικής χαρακτηρίζεται από την προσωποποιημένη φροντίδα υγείας, που εστιάζει στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε ασθενή και δεν αφορά αποκλειστικά τα βιολογικά χαρακτηριστικά μιας νόσου, αλλά και τις στάσεις και τις πεποιθήσεις του ασθενή απέναντί στην ασθένεια του. Η γνώση των δικαιωμάτων των ασθενών στην υγεία, είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την ενεργό συμμετοχή τους στο δικαίωμα επιλογής στις θεραπευτικές αποφάσεις που τους αφορούν, στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους, αλλά και στην ισότιμη πρόσβαση τους στη φροντίδα υγείας».

Τέλος, η Φωτεινή Μπαμπανάρα, επικεφαλής Επικοινωνίας της Novartis Hellas, εταιρεία που σχεδίασε και υλοποιεί την εκστρατεία υπογραμμίζει ότι «η εκστρατεία 'Δικαίωμα στην Υγεία' αποτελεί ένα βήμα συνεχούς και ειλικρινούς διαλόγου με όλους τους ασθενείς. Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε ότι θα καλλιεργηθεί μια νέα, διαφορετική κουλτούρα που θα αυξήσει την γνώση των ασθενών γύρω από τα δικαιώματά και την πρόσβασή τους στην Υγεία».