Έρευνα: Offline η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού

Έρευνα: Offline η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού
Το 57% του παγκόσμιου πληθυσμού παραμένει εκτός Διαδικτύου, αποτέλεσμα όχι μόνο της έλλειψης υποδομών σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αλλά και της απουσίας περιεχομένου στις απαιτούμενες γλώσσες καθώς και στον ψηφιακό αναλφαβητισμό, επισημαίνει μελέτη της Επιτροπής Broadband της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ITU και της UNESCO, για το 2015.

Τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν τακτική πρόσβαση στο Ίντερνετ, προνόμιο του 43% του παγκόσμιου πληθυσμού. Την ίδια στιγμή, ένας στους δύο χρήστες του Διαδικτύου μπαίνει στο Facebook τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η μεγαλύτερη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης κλήθηκε να εξυπηρετήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2015.

Ο ρυθμός εισόδου νέων χρηστών στο Ίντερνετ δείχνει «ανησυχητικά σημάδια μείωσης» σύμφωνα με την Επιτροπή, γεγονός που αποδίδεται στον κορεσμό των αναπτυγμένων περιοχών του πλανήτη και τις δυσκολίες της επέκτασης των δικτύων σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Από την άλλη, η Broadband Commission επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στις υποδομές, αλλά και στην απουσία περιεχομένου στην γλώσσα που μιλούν στις αποκομμένες από τα δίκτυα περιοχές της γης, στην έλλειψη των στοιχειωδών γνώσεων που απαιτούνται για τον χειρισμό των συσκευών και άλλους παράγοντες.

Από την άλλη, το Ίντερνετ κατακλύζεται από «πράγματα», ο αριθμός των οποίων αναμένεται να φτάσει τα 26 δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.


Στο πεδίο της κινητής τηλεφωνίας, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αρκετοί συνδρομητές που έχουν δύο κάρτες SIM. O λόγος, να μειώσουν το κόστος διαφορετικών υπηρεσιών, να αυξήσουν την κάλυψη από τα δίκτυα ή η ανάγκη για συνδέσεις σε δύο συσκευές -π.χ. smartphone και tablet.