Εύχρηστους νόμους για να τραβήξει ξένες επενδύσεις φτιάχνει η Κίνα

Εύχρηστους νόμους για να τραβήξει ξένες επενδύσεις φτιάχνει η Κίνα

Σειρά μέτρων παρουσίασε το υπουργικό συμβούλιο της χώρας


Το Κρατικό Συμβούλιο, το υπουργικό συμβούλιο της Κίνας, δημοσιοποίησε σήμερα μια σειρά μέτρων που στόχο έχουν να διασφαλιστεί η σταθερή ανάπτυξη των ξένων επενδύσεων.


Η Κίνα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το επενδυτικό περιβάλλον για τις ξένες επιχειρήσεις είναι «περισσότερο βασισμένο στους νόμους, είναι πιο διεθνοποιημένο και εύχρηστο» προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και να βελτιωθεί η ποιότητα των ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με έγγραφο του Κρατικού Συμβουλίου.


«(Η χώρα) θα πρέπει να μειώσει περαιτέρω τους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ξένων κεφαλαίων στην αγορά», αναφέρεται στο έγγραφο.


Η Κίνα θα επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά προκειμένου να επιτρέψει στα ξένα κεφάλαια να εισέλθουν σε τομείς, όπως η παραγωγή νέων ηλεκτρικών οχημάτων, ο σχεδιασμός πλοίων, η συντήρηση αεροσκαφών και οι σιδηροδρομικές μεταφορές, σύμφωνα με το έγγραφο. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα βελτιώσει το επενδυτικό περιβάλλον στις αναπτυξιακές ζώνες σε όλη τη χώρα και θα διευκολύνει τη διασυνοριακή μετακίνηση εργαζομένων.