Οι δύο εταιρίες και τα ελλειπή «πόθεν έσχες» του Αλέξη Τσίπρα

Οι δύο εταιρίες και τα ελλειπή «πόθεν έσχες» του Αλέξη Τσίπρα
Το πλήρες κείμενο του εγγράφου που αποδεικνύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εταίρος στην «Αγνάντι ΟΕ» μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 αποκαλύπτουν σήμερα Τα Νέα. Πρόκειται για το ιδιωτικό συμφωνητικό που συνήφθη στις 11/1/2010 μεταξύ των αρχικών εταίρων -Τσίπρα, Παππά και Καραμάνου- και της αδελφής του πρωθυπουργού, Ζαννέτ.

Με τη συμφωνία αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας μεταβιβάζει στην αδελφή του το μερίδιό του και εισπράττει σε μετρητά, όπως ρητώς αναφέρεται στο συμφωνητικό, τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ.

Το ότι η αλλαγή στην εταιρική σύνθεση έγινε τον Ιανουάριο του 2010 πιστοποιείται και από τα μητρώα που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η τροποποιητική του εταιρικού πράξη έχει αριθμό κατάθεσης 372 για το έτος 2010, σημειώνει η εφημερίδα.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο πρωθυπουργός είχε την υποχρέωση να δηλώσει τη συμμετοχή του στην εταιρεία στα «πόθεν έσχες» του μέχρι και το οικονομικό έτος 2010. Και ότι επιπλέον όφειλε να είχε συμπεριλάβει στη δήλωση του 2011 το ποσόν που εισέπραξε για τη μεταβίβαση. Ωστόσο, στις δηλώσεις του για τα έτη 2009, 2010 και 2011 (που αφορά το οικονομικό έτος 2010) δεν καταγράφεται ούτε η εταιρική του σχέση, ούτε και το ποσόν των 33.000 ευρώ.


Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πρόκειται για παραλείψεις που το Μαξίμου χθες επιχείρησε να καλύψει μέσα σε ένα νέφος σύγχυσης. Αντί να δώσει στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» του, που ισχυρίζεται ότι ήταν πλήρη, το Γραφείο Πρωθυπουργού αρκέστηκε στον ισχυρισμό ότι ο πρωθυπουργός «έχει δηλώσει κανονικά από το 2010 τη συμμετοχή του στην εν λόγω εταιρεία» - ισχυρισμός που διαψεύδεται από τις δηλώσεις για τα έτη 2009 και 2010 και 2011 που διαθέτουν όλοι όσοι έχουν κρατήσει στο αρχείο τους τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών.Στη συνέχεια, μέσω non paper, ανασύρθηκε από το αρχείο ένα δημοσίευμα των Νέων, στο οποίο αναφερόταν ότι ο Τσίπρας είχε καταχωρίσει τη συμμετοχή του σε ομόρρυθμη εταιρεία σε παλαιότερη δήλωσή του, χωρίς ωστόσο να δίνεται πάλι στη δημοσιότητα το επίσημο έγγραφο.

Η άλλη εταιρεία

Η «Αγνάντι» δεν ήταν η μόνη εταιρία στην οποία συμμετείχε ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με Τα Νέα, πιστοποιείται η συμμετοχή του και σε τουλάχιστον μία ακόμη οικογενειακή εταιρεία με κατασκευαστικό αντικείμενο και επωνυμία «Γ. Τσίπρας & Α. Τσίπρας ΟΕ».

Σε αυτή, ο Τσίπρας φέρεται να μετέχει μέχρι τον Οκτώβριο του 2008, πράγμα που σημαίνει ότι θα όφειλε να το συμπεριλάβει στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το 2008 (χρήση 2007) αλλά και 2009 (χρήση 2008).

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία αυτή δεν εμφανίζεται ούτε στο αχρονολόγητο «πόθεν έσχες» που διακινήθηκε χθες από το Μέγαρο Μαξίμου.