Περιμένοντας την Jannet Yellen

Περιμένοντας την Jannet Yellen
Μια νέα παγκόσμια απειλή για την οικονομία έρχεται στα κράτη που ονομάζετε στασιμοπληθωρισμός, o οποίος θα ενισχύσει περισσότερο την τιμή του Χρυσού έναντι του Δολαρίου,
Με μηδενική ανάπτυξη, υψηλή ανεργία και αύξηση τιμών σε συνδυασμό με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλό πληθωρισμό, οι τιμές του πετρελαίου και του χρυσού θα κάνουν ράλι.
Η fed δεν θα ρισκάρει άμεσα μια άνοδο επιτοκίων όσο και αν θέλει να το κάνει, και η Ευρώπη θα παραμείνει θεατής των εξελίξεων με μαζικές αγορές ομολόγων και αρνητικά επιτόκια που θα μείνουν για καιρό.