Πώς θα διαπιστώσετε εάν άλλαξε αυτόματα την ώρα το «έξυπνο» τηλέφωνο

Πώς θα διαπιστώσετε εάν άλλαξε αυτόματα την ώρα το «έξυπνο» τηλέφωνο
Πώς θα καταλάβετε εάν το τηλέφωνό σας έκανε αυτόματα την αλλαγή της ώρας; Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να το διασταυρώσετε από μια τρίτη έγκυρη πηγή, υπάρχει όμως ένας ακόμα.

Πρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις και να ελέγξετε εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας και της ζώνης ώρας από το δίκτυο. Καθοριστική είναι η αυτόματη ρύθμιση της ζώνης ώρας, που προκύπτει από τη γεωγραφική σας θέση.

Σε Android, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και στην Ημερομηνία και Ώρα (Σύστημα). Ομοίως, σε iOS (iPhone), θα βρείτε τη σχετική επιλογή στις Ρυθμίσεις/Γενικά. Για να γίνει σωστά η ρύθμιση, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τη σωστή τοποθεσία σας.

Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και σε PC/Mac με Windows (System preferences) και Mac OS X(automatic updates).